Laser terapija

 

Za ovu terapiju koriste se laseri male snage koji nemaju izraženo termičko dejstvo. Na lasersku stimulaciju reaguju mnogo više oštećene ćelije nego zdrave što doprinosi bržem zarastanju rana i liječenju povreda.
Terapija laserom se najčešće koristi kod tretmana različitih bolnih stanja: traumatoloških, stanja posle povrede, reumatoloških stanja kao i kod određenog broja neuroloških oboljenja.
Terapija je bezbolna i traje kratko.

Laseroterapja je kontraindikovana kod veoma malog broja stanja – najčešće kada postoji malignitet. Takođe, ne savjetuje se primjena u liječenju štitne žlezde, oka kao i primjena za vrijeme trudnoće.