Magnetoterapija

Magnetoterapija je vrsta fizikalne terapije koja koristi energiju elektromagnetnog polja u cilju liječenja različitih bolesti i stanja. Predstavlja efikasnu, bezbijednu i neinvazivnu metodu kojom se stimuliše obnavljanje (regeneracija) tkiva nakon oštećenja.
Magnetoterapija se koristi :
U cilju liječenja različitih bolesti koštano-mišićnog sistema (povreda-uganuća, istegnuća, preloma …)
Kod liječenja reumatskih bolesti, degenerativnih i zapaljenskih procesa na zglobovima, osteoporoze, vanzglobnog reumatizma.
U cilju smanjenja tegoba kod bola u kičmi (sindrom lumbalnog i cervikalnog bola).
U cilju rehabilitacije nakon operacije, kod usporenog zarastanja rana, kontraktura, neuralgija, poremećaja periferne cirkulacije, dekubitusa.